Word lid van KAVA!

Het KAVA lidmaatschap heeft een vernieuwde formule: eenvoudig, duidelijk en mét aandacht voor het apotheekteam.

Voordelen lidmaatschap

 1. Lid van één van de grootste apothekersverenigingen van het land, met aandacht voor beroepsverdediging en belangenbehartiging.
 2.  Actuele informatie en advies over personeelszaken, jobdienst, wetenschappelijke vragen, wachtdienst …
 3. Uitgebreid opleidingsaanbod (gratis of aan verminderd ledentarief): wetenschappelijk, economisch, farmaceutische zorg, communicatie, jongeren, sociaal …  Voorrang aan leden bij beperkt deelnemersaantal.
 4.  Gevarieerd verenigingsleven: zomerfeest, nieuwjaarsreceptie, KAVA sport …
 5.  Abonnement op AFT, het Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift.
 6.  Toegang tot beveiligde gedeeltes KAVA website en online documentatie.
 7.  Toegang tot het KAVA netwerk in SIILO.
 8.  Toegang tot het KAVA leerplatform.
 9.  Interessante tarieven voor groepsaankopen, ophaling reagentia, dataverwerking …
 10.  Aanbod apotheekregio: ondersteuning op lokaal niveau met andere zorgverleners.
 11.  Projecten farmaceutische zorg: DOAC, orale oncolytica, medicatieschema …
 12.  Informatie en inspraak via apotheekregioraad, KAVA bestuur, VAN (Vlaams Apothekersnetwerk), APB, lokale overlegstructuren met andere zorgverleners (ELZ-zones).

Contacteer connect@kava.be

bij vragen over lidmaatschap of klant worden bij KAVA Tarifering.

Lidmaatschap stagiairs

Gratis voor stagiairs (academiejaar 2023-2024) en pas afgestudeerde apothekers (promotiejaar 2023).

Statuten & Huishoudelijk Reglement

De statuten en huishoudelijk reglement kan u steeds nalezen.