Veilig medicatiegebruik is een probleem

Bij het instellen van een medicamenteuze behandeling kunnen er zich verschillende geneesmiddel gerelateerde problemen voordoen (GGP), waaronder geneesmiddelninteracties, bijwerkingen, onder- en overdosering, fout gebruik van geneesmiddel en therapieontrouw. Deze GGP geven aanleiding tot een verhoogd risico op het falen van de therapie, met bijhorende gevolgen zoals hospitalisatie en zelfs overlijden tot gevolg.

Farmaceutische zorg is dé meerwaarde voor uw patiënt

Als getrainde geneesmiddelenexpert hebben apothekers specifieke competenties om GGP te detecteren en te voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat patiënten hun medicatie veilig en stipt kunnen innemen. De laagdrempeligheid en het nauwe contact met de patiënt zorgen er ook voor dat wij meer dan iemand anders het best geplaatst zijn om dit medicatiegebruik te optimaliseren.

Wat doet KAVA voor u?

Structurele implementatie van farmaceutische zorg vereist veel tijd en een groot engagement van het hele apotheekteam. Deze implementatie moet dus zo eenvoudig mogelijk zijn. Daarom zetten we sterk in op de ondersteuning van onze apothekers door wetenschappelijke projecten uit te werken die zich vertalen in praktijkgerichte tools, geaccrediteerde, interactieve opleiding en regionale ondersteuning. Hiervoor werken we structureel samenwerken met de peilapotheken, een groep gemotiveerde apothekers uit de regio en een wetenschappelijk stuurcomité. Daarnaast zijn de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel steeds partner bij het uitwerken van nieuwe projecten.

Silas Rydant

Onze farmaceutische zorgpartners