De Geneesmiddelenwijzer (GMW) is een publicatie die door KAVA-leden en in nauwe samenwerking met de Dienst Geneesmiddelenvoorlichting van de K.U. Leuven wordt uitgewerkt op maat van het publiek. Per geneesmiddelenwijzer wordt één onderwerp behandeld: helderheid en duidelijkheid staan centraal, met klemtoon op de rol van de apotheker als aanvullende adviesverstrekker.

Bestel hier uw jaarabonnement voor 2023. Een jaarabonnement omvat 4 verschillende uitgaven.

  • Jaarabonnement 50 ex/editie € 58,75 (incl. btw)
  • Jaarabonnement 100 ex/editie € 104,00 (incl. btw)
  • Jaarabonnement 150 ex/editie € 134,00 (incl. btw)
  • Jaarabonnement 200 ex/editie € 165,00 (incl. btw)

U kan ook voorgaande nummers bestellen:

  • per editie x 50 ex €15,50 (incl. BTW)
  • of 4 edities naar keuze voor de prijs van 3

Onderwerpen 2023: Glaucoom, Psoriasis, Zona en Gezondheidsportalen.

Hoofdredacteur: Prof. Gert Laekeman

Contact: : Gert.Laekeman@pharm.kuleuven.be - Nico.Carpriau@kava.be