KAVA wordt beheerd door een bestuur samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een bijgevoegd secretaris, een penningmeester en uit drie tot acht leden. 
Alle bestuursleden worden gekozen voor een tijdperk van drie jaar en zijn herkiesbaar. Jaarlijks wordt het bestuur met een derde herkozen.

Samenstelling

Sinds de Algemene Vergadering van 27 februari 2023 is dit de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur:

Naam

Functie

Apr. Lotte Veraart - voorzitter@kava.be Voorzitter
Apr. Dirk Olyslager Ondervoorzitter
Apr. Paul Meyten Secretaris
Apr. Hendrik Tobback Penningmeester
Apr. Dirk Broeckx Bestuurslid
Apr. Leen Coppens Bestuurslid
Apr. Cindy De Roeve Bestuurslid
Apr. Stijn De Weerdt Bestuurslid
Apr. Benoit Scholten Bestuurslid
Apr. Dieter Stas Bestuurslid
Apr. Tim Tzirtziganis Bestuurslid
Apr. Pieter Vanfleteren Bestuurslid
Karel Buelens - directeur@kava.be Algemeen Directeur