AFT

AFT logo

Het ledenblad van KAVA verschijnt negen keer per jaar, licht actuele thema’s toe, geeft een overzicht van persartikels, behandelt telkens thematisch een dossier, behandelt nieuws uit bedrijven en de onderzoekswereld, houdt vinger aan de pols van de activiteiten en acties binnen de vereniging, heeft fiscale tips... is kortom onmisbaar voor elke apotheker die op de hoogte wil blijven.

Gratis abonnement voor KAVA-leden

Individuele leden van de KAVA ontvangen het papieren tijdschrift gratis uit hoofde van hun lidmaatschap. Val je onder het Teamlidmaatschap via de apotheek, dan wordt er 1 tijdschrift naar de apotheek gestuurd. Alle leden hebben toegang tot het AFT-online.

Abonnementen voor niet-leden

  • Prijs abonnementen voor niet-leden bedraagt € 49,50 per jaar inclusief btw. Losse nummers zijn verkrijgbaar aan € 7.
  • Abonnementen worden stilzwijgend telkens voor een jaar verlengd indien niet voor 1 december een schriftelijke opzegging is ontvangen.
  • Abonneer je door storting van het bedrag op rekeningnummer BE18 6451 3333 9265 met referentie "abonnement AFT 2024".
abonneer-subscribe

Jouw advertentie in het AFT?

Wil je ook bekend zijn in de apothekerswereld? Wil je eruit springen?
Contacteer ons voor onze interessante voorwaarden en tarieven voor adverteren in het AFT.

Info en reservaties: Nadine Veldman - 03/280 15 21

adverteren

AFT redactieraad

Deze raad vergadert op regelmatige basis en zoekt interessante onderwerpen, contacteert auteurs, bepaalt invalshoeken van dossiers, selecteert ingezonden stukken voor publicaties.

schrijfmachine

Het Antwerps Farmaceutisch Tijdschrift bestaat al 100 jaar!

We nemen je graag mee doorheen de geschiedenis van het AFT.

Contacteer me

Nico Carpriau

Nico Carpriau

Directeur beroepsondersteuning