Deze raad vergadert op regelmatige basis en zoekt interessante onderwerpen, contacteert auteurs, bepaalt invalshoeken van dossiers, selecteert ingezonden stukken voor publicaties.

Deze werkgroep brengt apothekersassistenten of farmaceutisch technisch assistenten (FTA’ers) rond de tafel om samen met hen een kwalitatief en aangepast opleidingsaanbod uit te werken. 

De jonge apothekers van Antwerpen (JAVA), de dynamische jongerenvereniging van KAVA. Deze groep vergadert op regelmatige basis en stelt een eigen programma op, volgens eigen behoefte en aangepast aan hun visie op de officina. Vaak heel praktijkgericht, niet alleen wetenschappelijk maar ook sociale, economische infosessies.

Deze werkgroep is samengesteld uit officina-apothekers, ziekenhuis- en klinische apothekers en professoren. Zij bespreken actuele onderwerpen en projecten, die dan later getest en geëvalueerd worden in de groep ‘Peilapotheken’.

De peilapotheken zijn een eerste verwezenlijking van de ‘Opinion leaders’. Deze groep bestaat uit gemotiveerde en kritische officina-apothekers die projecten implementeren en evalueren in de praktijk. Daardoor worden bij deze projecten nagegaan of deze projecten haalbaar en bruikbaar zijn voor bij het ganse apothekerskorps.

De apotheekregioraad is de opvolger van de kringraad. In het totaal tellen we voor de hele provincie 18 apotheekregio’s. Elke apotheekregio vaardigt één vertegenwoordiger af naar deze bijeenkomst die minstens twee keer per jaar plaatsvindt.

Nico Carpriau