Het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) is een ideaal platform om deze samenwerking tussen huisarts en huisapotheker te stimuleren en te verbeteren. Als organisator van een MFO (lokaal project) kan u tot € 2500 subsidie krijgen vanuit het RIZIV. We helpen u graag bij deze aanvraag en de verdere uitwerking ervan!

Bezoek onze website, contacteer ons via het aanvraagformulier of stuur een mailtje naar Nico Carpriau!