Kwaliteit in de apotheek: zelfevaluatie, externe audit en het webportaal

Graag vertellen wij jou nog eens welke elementen belangrijk zijn voor de autocontrole in de apotheek, want zoals jullie weten werd het Koninklijk Besluit Autocontrole gepubliceerd op 19 september 2023 en naderen de eerste deadlines. Vóór 1 april 2024 moet elke apotheek een eerste zelfevaluatie hebben uitgevoerd én dient men per apotheek het webformulier van het FAGG in te vullen.

AUTOCONTROLE

Een van de kerntaken van de apotheker is het verzekeren van een goede farmaceutische zorg voor elke patiënt. De Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken werd verwerkt in een wettelijk kader en heeft nu ook zijn plaats gekregen in een uniek autocontrole systeem opdat het voor de individuele officina-apotheker makkelijker wordt hier concreet en gestructureerd mee aan de slag te gaan. Het systeem werd opgesteld naar analogie met onze ziekenhuizen of de voedingssector waar autocontrole al veel langer gekend is.

Met de meest recente publicatie van  het KB Autocontrole in de apotheek werd de laatste hand gelegd aan deze nieuwe manier van kwaliteitsopvolging.

WAAROM?

Autocontrole stelt de apotheker in staat aan de hand van enkele tools, zichzelf een spiegel voor te houden inzake de organisatie- en kwaliteitsvereisten binnen zijn officina en hieraan de gewenste verbeteracties te koppelen. Enkel door zelf op regelmatige tijdstippen stil te staan bij de huidige werking, kan er aan een cultuur van continu verbeteren worden gewerkt die de kwaliteit van de farmaceutische zorg en finaal de patiëntveiligheid ten goede komt.

Binnen een cultuur van continu verbeteren, waar zelf-evaluatie de eerste stap is in de goede richting, wordt kwalitatieve zorgverstrekking gewaarborgd en eventuele pijnpunten aangepakt die de patiëntveiligheid ten goede komt.  En daar doen we het tenslotte voor!  Apotheken die vervolgens door een externe, onafhankelijke auditeur worden bezocht met positief gevolg, stralen daarbij vertrouwen uit naar hun patiënten, hetgeen de aantrekkingskracht voor een breder publiek mogelijks nog verhoogt.

Een goede kwaliteit verzekert patiëntveiligheid en verzekert meer dan enkel een basis farmaceutische zorg! Het doel is de verantwoordelijkheid om tot die goede kwaliteit te komen bij de officina-apotheker zelf te leggen. Een verantwoordelijkheid die de apotheker eigenlijk vandaag al opneemt. Het is dus tijd om dit ook aantoonbaar te maken en te documenteren.

Hieronder graag een overzicht van de verschillende onderdelen met bijhorende tijdspanne:

Weblinks in bovenstaande tabel:
*FAGG webportaal: https://www.vas.ehealth.fgov.be/webpharmacy/nl/
*Instructievideo FAGG: https://www.youtube.com/watch?v=q7S1sJaPskg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.fagg.be%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt
*Apb tool MyQA: https://sso.apb.be/MoreInformation/myqa?Culture=nl-BE
*Apb tool MyQC: https://www.apb.be/nl/corp/de-apotheker/patientveiligheid/Pages/kwaliteit.aspx
*Erkend auditor: https://www.kava.be/hoe-kom-ik-contact-met-een-auditeur

De deadline voor twee van de drie onderdelen: zelfevaluatie en het webformulier van het FAGG komt steeds dichterbij namelijk 1 april 2024.

Voor 1 april 2024 moet elke apotheek immers minstens 1 zelfevaluatie hebben uitgevoerd, waarbij het in de praktijk aanbevolen is jaarlijks drie tot vier vragenlijsten in te vullen en dit bij voorkeur telkens door een ander lid van het apotheekteam. Tijd dus om in actie te schieten.

Uit recente cijfers van APB blijkt dat reeds 2575 individuele apotheken de zelfevaluatietool van de APB MyQA gebruikten, die soms tot 4keer/jaar de lijst opnieuw gebruikten ter evaluatie van de eigen werking.

Voor een externe audit heeft u nog iets meer tijd, maar ook daar is de boodschap: wacht niet tot het laatste jaar om dit in orde te brengen. Het aantal auditeurs is beperkt en aangezien het merendeel onder hen nog dagelijks in de praktijk staat zullen hun agenda’s ook snel vol lopen.