Vorming & kwaliteit

focusdomein vorming en kwaliteit

Denk mee na over opleidingen op en door KAVA. Er gebeurt al heel wat, check regelmatig de KAVA-agenda. Dit focusdomein wil werken aan een uitdagend en complementair opleidingsaanbod. Afgestemd op andere partners, met ook aandacht voor o.a. autocontrole in de apotheek, audit kwaliteit, opleidingen vaccinatie etc.

Kwaliteit

Kwaliteit - externe audit

Elke apotheek dient zich om de vier jaar te laten onderwerpen aan een externe audit, met als doel een externe analyse te maken van de opvolging van aanbevelingen en de voorschriften van de Gids voor goede officinale praktijken.

online leerplatform

Online leerplatform

KAVA zet sterk in op ‘leren op afstand op een zelf gekozen moment’, waarbij de opleidingen worden gecombineerd met e-learning. Verken het online leerplatform.

Sponsor en coördinator focusdomein vorming en kwaliteit

Lotte Veraart

Apr. Lotte Veraart

Voorzitter KAVA
Nico Carpriau

Nico Carpriau

Directeur beroepsondersteuning