Er werd al veel over gepraat, en u las er misschien al over, maar nu is het eindelijk zover. Het KB rond autocontrole in de apotheek verscheen op 19 september in het Staatsblad. Vanaf oktober 2023 zal u dus in uw apotheek een externe audit kunnen laten uitvoeren. We vatten voor u even samen wat u kan verwachten.

​Sinds de invoering van de kwaliteitswet van 21 april 2019 beschikt ons land over een wettelijk kader om de kwaliteit en de veiligheid van de dienstverlening door alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, met inbegrip van de apothekers, te waarborgen​.

Het onderdeel autocontrole bestaat uit twee facetten:

  1. Zelfevaluatie of interne audit
    Op jaarbasis dient de apotheker-titularis controles uit te voeren a.d.h.v. de zelfevaluatievragenlijsten beschikbaar in het speciaal daarvoor ontwikkelde deel van het kwaliteitshandboek.
  2. Externe audit
    Elke apotheek dient zich om de vier jaar te laten onderwerpen aan een externe audit, met als doel een externe analyse te maken van de opvolging van aanbevelingen en de voorschriften van de Gids voor goede officinale praktijken.
    Dit om de apotheek en zijn team te sensibiliseren voor verbeterpunten en hieraan een verbetertermijn te koppelen.
    (Na het verschijnen van het KB zal de apotheek 5 jaar de tijd krijgen om zich hiermee in regel te stellen)

Deze pagina werd gepubliceerd dd 20/9/2023

Heeft u vragen? Contacteer beroepsondersteuning@kava.be

Wat is een externe audit, en wat kan ik als apotheek verwachten?

Hoe verloopt een audit in de praktijk?

Heb je vragen?

Vind een auditeur

Onlineformulier activiteiten en structuur apotheek

Hoe ondersteunt uw beroepsvereniging?

Wanneer u moeilijkheden ondervindt met het uitvoeren van uw actieplan, kan u contact opnemen met uw lokale beroepsvereniging voor de nodige ondersteuning. We hebben coaches ter beschikking die kunnen helpen bij het opmaken en finaliseren van een actieplan en die je kunnen bijstaan om de kwaliteit van je apotheek te verbeteren.