Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg

Medicatienazicht

Medicatienazicht

Sinds 2023 is medicatienazicht terugbetaald in de officina. Toch botsen heel wat collega’s op de uitvoering ervan. KAVA wil ervoor zorgen dat haar leden op een kwaliteitsvolle, maar efficiënte manier medicatienazicht kunnen implementeren in de dagelijkse werking van hun apotheek.

Dit doen we door:

  1. Praktijkgerichte en kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, onder andere in samenwerking met IPSA.
  2. In nauw contact te staan met APB om de e-Forms te verbeteren.

Ondersteuning te bieden bij de organisatie van een lokaal Medisch-Farmaceutisch Overleg project.

Coördinator Dhr. Nico Carpriau
Sponsor Apr. Dirk Olyslager
Expert & MFO-verantwoordelijke: Dr. Apr. Anneleen Robberechts

diabetes

Point of care testen

Hoewel de toegang tot de technologie nooit groter en goedkoper was, blijven er toch een aantal uitdagingen om deze nu effectief en veilig in te zetten in de gezondheidszorg. Buitenlandse voorbeelden tonen de meerwaarde aan van officina-apothekers bij verschillende point-of-care testen. 

KAVA wil de komende jaren onderzoeken welke point-of-care testen een maatschappelijke meerwaarde bieden én een plaats in de officina kunnen hebben.

Huidige point-of-care projecten

  • Management van diabetespatiënten (opvolging van chronische patiënt) – resultaten volgen

Afgelopen point-of-care projecten 

  • Vroegdetectie van voorkamerfibrillatie door middel van AliveCor Kardia (link naar PDF?)

Toekomstige  point-of-care projecten 

  • Opsporen van streptococcen A door middel van zelftesten
  • Vroegdetectie van hypertensie

Coördinator: Dr. Apr. Anneleen Robberechts
Sponsor: Apr. Tim Tzirtziganis

vaccinatie

Vaccinatie

De implementatie van vaccinatie in de apotheek loopt goed. Liefst  X % van de Antwerpse apotheken biedt deze dienst aan. Toch zijn er voor KAVA nog verschillende aandachtspunten:

  1. Blijven strijden voor een faire vergoeding
  2. Uitbreiden van de huidige vaccinaties
  3. Sensibiliseren van de verschillende doelgroepen

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) is het representatieve orgaan in Vlaanderen waar KAVA lid van is. 

Sponsor: Apr. Leen Coppens
Coördinator: Dhr. Nico Carpriau
MFO-verantwoordelijke: Apr. Inne Geysen

genetica

Farmacogenetica

Farmacogenetica is het analyseren van het DNA om uit te zoeken hoe snel een lichaam medicatie afbreekt en/of omzet naar werkzame stoffen. Uit deze analyse kan blijken of een aanpassing gedaan moet worden in de dosering voor een optimaal effect te bekomen.

In het buitenland zijn er enkele voorbeelden waarbij apothekers dosisaanpassingen voorstellen op basis van de farmacogenetica test. Dit leidt dan tot een betere therapie met minder bijwerkingen en betere outcomes.

KAVA wil onderzoeken onder welke voorwaarden farmacogenetica in de Belgische apotheek kan geïmplementeerd worden.

Sponsor Focusdomein: Apr. Cindy De Roeve
Coördinator Focusdomein: Dr. Apr. Anneleen Robberechts

Sponsors en coördinator Focusdomein Farmaceutische zorg

avatar

Apr. Dirk Olyslager

Ondervoorzitter KAVA
Riet Van den Broeck

Apr. Riet Van den Broeck

Bestuurslid KAVA
Silas Rydant

Apr. Silas Rydant

Team Lead Meduplace