Interdisciplinaire samenwerking

focusdomein interprofessionele samenwerking

Interdisciplinaire samenwerking

arts en apotheker

Transmurale zorg

Transmurale zorg focust op de samenwerking tussen de ziekenhuizen en externe zorgverleners, zoals apothekers. KAVA participeert momenteel in twee Vlaamse projecten waaronder de Groene Enveloppe en Gemeente op Schema. 

Wil je weten hoe het in jouw gemeente loopt of zelf actie ondernemen? Contacteer dan Apr. Ruben Van Wemmel.

MFO LOGO

Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO)

MFO of 'Medisch Farmaceutisch Overleg' is een lokaal overleg tussen huisartsen en officina-apothekers. Hierbij wordt de samenwerking gestimuleerd door afspraken te maken en de communicatie te verbeteren. De focus binnen het MFO ligt op het rationeel en veilig gebruiken van geneesmiddelen.

KAVA zet sterk in op de implementatie ervan en wil in 2024 minstens één MFO in elke ELZ organiseren. Wil je weten of er binnenkort een MFO plaatsvindt of kriebelt het om zelf een MFO te organiseren? Contacteer dan Nico Carpriau of Apr. Ellyne Meeus.

Sponsor en coördinatoren Focusdomein Interdisciplinaire samenwerking

Ellyne Meeus

Apr. Ellyne Meeus

Afdelingshoofd relatiebeheer
Nico Carpriau

Nico Carpriau

Directeur beroepsondersteuning
Ruben Van Wemmel

Apr. Ruben Van Wemmel

Product owner en projectcoördinator BOD