Missie en visie

Missie

KAVA is een beroepsvereniging van apothekers die de meerwaarde en de belangen van de individuele apotheker in de gezondheidszorg ontwikkelt en versterkt ten behoeve van de patiënt en de samenleving.

KAVA onderscheidt zich hierbij dankzij een proactieve en klantgerichte aanpak. De focus ligt op het ondersteunen van innovatie en performant ondernemerschap bij haar leden en op wetenschappelijk onderbouwde zorg.

Visie

KAVA geeft me de zekerheid dat ik aangesloten ben bij een moderne netwerkorganisatie die voortdurend innovatieve en vooruitstrevende doelen definieert.

Op basis hiervan reikt KAVA me de nodige tools aan om mijn maatschappelijke relevantie te versterken, mijn verantwoordelijkheid op te nemen en mijn rol als apotheker te laten evolueren.

KAVA doet dit door mij een proactieve, nabije dienstverlening aan te bieden, met een rechtstreekse, wederkerige betrokkenheid.