Duurzame apotheek

focusdomein duurzame apotheek

Duurzaam ondernemen en duurzame bedrijfsvoering wordt meer en meer het nieuwe normaal in de wereld, Europa, België en ook Vlaanderen. Niet in het minst wegens de positieve impact op klimaat en milieu. KAVA is ervan overtuigd dat ook apothekers en apotheken hiervoor aandacht (moeten) hebben.

Duurzaamheid … we maken er werk van!

In het najaar van 2022 werd door het KAVA-bestuur gevraagd om extra werk te maken van duurzaamheid. Dat vertaalde zich in een apart focusdomein binnen KAVA (naast belangenbehartiging, vorming&opleiding, governance etc.) én het engagement om dit zowel op niveau van de vereniging als dat van de organisatie op te nemen. 

Duurzaamheid

Zo werd 2023 het jaar van de duurzaamheid, met de bedoeling om dat begrip structureel te verankeren in de organisatie en werking. Vorig jaar publiceerden we hierover al een artikel in het AFT (AFT 4/23); in deze bijdrage geven we een kort overzicht van wat allemaal al gebeurd is en wat nog op stapel staat.

KAVA als beroepsvereniging

We zijn eind 2022 gestart met een bescheiden maar dynamische werkgroep die op regelmatige basis overleg heeft op KAVA-niveau. Daaraan namen niet alleen KAVA-bestuurders deel, maar ook andere collega’s uit het werkveld. 

Concreet hebben we in kaart gebracht wat op korte, middellange en lange termijn gerealiseerd kan worden. Daarbij werd telkens aangeduid wat we zelf kunnen doen binnen de Antwerpse context en waar we andere partners en/of een grotere schaal nodig hebben. Het gaat dan om aandacht voor welzijn van personeel, tips rond duurzame energie en aandacht voor minder papier (digitale attesten). Op langere termijn willen we nadenken over verpakkingen, leveringen door groothandel, afval etc.

In 2023 organiseerden we een enquête onder leden (zie ook AFT 4/23) en met die info gingen we aan de slag. Het leverde heel wat concrete tips op rond wat je als individuele apotheek/apotheker al kan doen en die publiceerden we regelmatig in nieuwsbrieven en via andere kanalen. Heel wat aandacht ging naar welzijn op het werk en personeelsbeleid, zeker ook een onderdeel van een duurzame apotheek. We gingen in gesprek met APB rond wettelijkheid digitale kasticketten, werk dat nog verdergezet zal worden. Tenslotte lanceerden we een groepsaankoop apotheeksignalisatie met LED-kruisen, die we ook openstelden voor de collega’s van de andere beroepsverenigingen.

Ondertussen is er ook contact op nationaal niveau, waar we samen met APB en de lokale beroepsverenigingen bekijken hoe we onze complementariteit nog beter kunnen uitspelen en van elkaar leren. Zo werd een nationaal charter opgesteld en nog maar recent werden er afspraken gemaakt rond opleiding, MFO, contacten met groothandel en industrie etc. Het is op dat niveau dat we de complexere uitdagingen zullen moeten aangaan en actief opnemen.

Ook de bestuursploeg van APB heeft in zijn doelstellingen voor 2024 – 2025 en verder, duurzaamheid expliciet mee opgenomen. Of hoe een zaadje kan groeien.

Als duurzaamheid een kans op slagen wil hebben is die structurele verankering en bredere samenwerking onontbeerlijk. KAVA engageert zich om hierin mee een proactieve rol te spelen.

KAVA als organisatie

‘Walk the talk’, of zelf het goede voorbeeld geven. Daarom startten we binnen de operationele werking van KAVA ook met een interne werkgroep. Die definieerde vier domeinen als actiepunten: welzijn op het werk, papierloos werken, energie en mobiliteit. Algemene vaststelling bij de start: er is al heel wat gerealiseerd, maar zeker nog groeimarge.

Papierloos werken

De afgelopen jaren is hierin al aardig geïnvesteerd: denk aan de digitale rapporten voor onze klanten van de tariferingdienst, Accountancy KAVA die een voortrekkersrol vervulde door al snel het Yuki-pakket te integreren in ieders werking en de initiatieven bij beroepsondersteuning om steeds meer te kiezen voor digitale verzendingen (Nieuwjaarskaart, uitnodiging receptie, opleidingen …). Maar ook in het vormingsaanbod trekken we de digitale kaart, zonder onze leden in de steek te laten. Weg met de papieren versies: een digitale stagegids, digitale syllabi bij opleidingen, evaluaties met QR etc. Die presentaties worden vooraf (of nadien, afhankelijk van de afspraak met de opleidingsverstrekker) nagestuurd en vaak ook ter beschikking gesteld op de KAVA website. 

Maar ook de handtekeningen op contracten met KAVA Connect, tariferingsdienst en Accountancy KAVA proberen we waar juridisch mogelijk digitaal te laten zetten. Het is trouwens een fysieke verplaatsing uitgespaard. Think before you print blijft het advies: elk papier dat niet geprint wordt is een ecologische overwinning. En als het dan toch moet, staat de standaard printinstelling op zwart/wit en recto/verso.

Wat staat nog op de agenda voor dit jaar? Duurzaam printpapier, minder printers en een alternatief voor de plastic foliemachine. Quick wins die het verschil kunnen maken dus!

team

Welzijn op het werk

In het AFT-artikel van vorig jaar somden we al op wat nu al gebeurt en inspirerend kan werken voor onze leden in de eigen arbeidscontext. Het klopt dat de overheid daar ook als trigger werkt met afspraken rond deconnectie. En er gebeurt dus al heel wat op KAVA: gezonde tussendoortjes (fruit, soep), brooddozen als Sinterklaasgeschenk, mogelijkheid voor telewerk, aandacht voor ergonomie, een interne enquête ‘warm bedrijf’, opleiding veerkracht, handdoeken in keukens ipv tissues … Niets spectaculairs misschien, maar wel als je het allemaal op een rijtje zet.

We blijven hierin investeren, met ook veel input van collega’s zelf.

balie

Energie

Ook in dit deeldomein hebben we de afgelopen jaren en vooral in 2023 veel werk verzet. We zetten de temperatuur wat lager in onze afdelingen en compenseerden dat met truien voor het personeel, we schakelden de energieverslinders uit en zetten eerder al in op een ‘groendak’ en regentonnen. Afgelopen jaar kwam daar Ledverlichting in garages en op het gelijkvloers bij (met de ambitie om breder uit te rollen over andere afdelingen), bijkomende laadpalen in de garage (ook voor KCC-bezoekers), geen 'echte' kerstbomen meer etc. 

De volgende jaren bekijken we de mogelijkheden van een groene leverancier (niet evident met een eigen hoogspanningscabine), onderzoeken we met onze mede-eigenaar de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen en rollen we dus de Ledverlichting uit op alle afdelingen.

Mobiliteit

Twintig jaar geleden was de werknemer die met de fiets naar KAVA kwam nog een uitzondering, tegenwoordig is dat aantal sterk gestegen! Dat heeft alles te maken met (inderdaad wettelijk verplichte) fietsvergoeding, twee keer per jaar een aanbod rond fietsherstelling op KAVA, extra parkeerzone voor bak- en reguliere fietsen, de fietslease (Cyclis, interessant aanbod voor elke werkgever aan zijn werknemers) en (recent nog) volledig reflecterende fietshesjes voor personeel. Voor wie wat verder woont, zochten we ook alternatieven. Het wagenpark werd geëlektrificeerd, en er kwamen dus extra laadpalen op KAVA. Maar ook bekostigen we volledig de abonnementen openbaar vervoer (via derdebetalersregeling) voor de KAVA medewerkers. Tenslotte ging de koerierdienst van tarifering voor tweemaandelijkse toeren.

Conclusie

Het spreekwoordelijke steentje in de rivier lijkt gelegd, maar er blijft nog veel werk aan de winkel. We gaan ervan uit dat er onder druk van ‘Europa’ nog heel wat te gebeuren staat, en willen onze klanten en leden daarop goed voorbereiden. Dat betekent kijken naar good practices in het buitenland en die proberen over te nemen. Maar ook – als steeds – samenwerken met andere partners en soms moeilijke beslissingen durven nemen. 

Het focusdomein ‘duurzame zorg’ is daar helemaal klaar voor en wil hierin, zoals je ziet, een proactieve rol opnemen. 

Sponsor en coördinator focusdomein duurzame apotheek

avatar

Apr. Benoit Scholten

Bestuurslid KAVA
Nico Carpriau

Nico Carpriau

Directeur beroepsondersteuning