Transmuraal medicatiebeleid

transmuraal

Hoe gaan we de communicatie tussen ziekenhuis en eerstelijnszone zo vlot mogelijk laten verlopen?

De enveloppe-actie

De enveloppe bevat: 

 • Actuele medicatieschema vanuit ziekenhuis
 • Unieke CNK-code per ziekenhuis
 • (Medicatievoorschriften bij ontslag)
 • (QR-code voor digitaal registratieformulier)

De enveloppe-actie heeft 3 doelen:

 • ​De informatieoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de (huis)apotheek verbeteren
 • In kaart brengen hoe vlot deze informatieoverdracht verloopt
 • Inzicht krijgen in het medicatiebegeleidingsgesprek tussen (huis)apotheker en patiënt na ontslag uit het ziekenhuis
transmuraal groene enveloppe

Hoe gaat de enveloppen-actie in zijn werk?

 1. Bij ziekenhuisontslag voert de verpleegkundige een ontslaggesprek met de patiënt.
 2. De verpleegkundige geeft de enveloppe af aan de patiënt. De enveloppe bevat: medicatieschema en eventuele medicatievoorschriften bij ontslag.
 3. De verpleegkunde vertelt aan de patiënt dat hij/zij deze enveloppe naar zijn/haar huisapotheker moet brengen, omdat de apotheker deze informatie nodig heeft om hem/haar optimaal te kunnen begeleiden omtrent zijn/haar medicatie.
 4. De patiënt brengt de enveloppe naar zijn/haar huisapotheker.
 5. De apotheker ontvangt de enveloppe en scant de CNK-code in op een voorschrift met een terugbetaald geneesmiddel of maakt een pseudo-voorschrift aan. De apotheker beschikt nu over de nodige informatie (actueel medicatieschema) om een medicatie reconciliatie uit te voeren bij de patiënt.
 6. De apotheker scant nadien de eventuele QR-code om het digitale registratieformulier in te vullen. Hierin wordt aangegeven hoe het begeleidingsgesprek is verlopen.

Medicatieschema na ontslag uit ziekenhuis ontvangen zonder enveloppe?

Ook dan willen we volgen hoeveel medicatieschema’s tot bij de huisapotheker terecht komen, zodat we weten of en hoe we het proces moeten bijsturen. Jij kan ons daarbij helpen!

Scan de CNK Tra Medicatieschema 4575-940 (afdrukbare code) bij élk medicatieschema (zonder groene enveloppe) dat je ontvangt uit het ziekenhuis.

Lijst deelnemende ziekenhuizen provincie Antwerpen

 • AZ Klina Brasschaat (specifiek voor patiënten met orale antikankertherapie)
 • AZ Rivierenland campus Rumst en campus Bornem (Op verblijfsafdelingen op beide campussen)
 • AZ Voorkempen (Afdeling geriatrie)
 • UZ Antwerpen (Afdeling geriatrie)
 • Imelda ziekenhuis (Afdelingen pneumologie en nefrologie/gastro-enterologie/infectieziekten: orale antibioticabeleid bij ontslag uit het ziekenhuis)

Dit project maakt deel uit van het focusdomein Transmurale zorg, een initiatief van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). 

Contacteer me

Ruben Van Wemmel

Apr. Ruben Van Wemmel

Product owner en projectcoördinator BOD