Advies op maat

HR-audit

Een HR-audit in jouw apotheek helpt je personeelsadministratie op punt te krijgen en ondersteunt je in de samenwerking met je personeel. We bepalen samen met jou welke knelpunten moeten worden aangepakt en helpen je op weg met concrete adviezen op maat van jouw apotheek.

apotheekteam

Kwaliteitshandboek

Is het kwaliteitshandboek in jouw apotheek ook aan een update toe? KAVA heeft een dienst waarbij een ervaren en professionele collega-apotheker je kwaliteitshandboek volledig in orde brengt, met een minimale tijdsinspanning voor het apotheekteam.

Lees hier het interview met apr. Philippe Van Reeth

Kwaliteitshandboek

Merchandising

Merchandising wordt gebruikt voor verkoopbevorderende activiteiten en marktonderzoek gericht op verkoopbevordering. Visual retailing is de stille kracht achter het winkelconcept, met als doel een onderscheidende winkelbeleving aan te bieden en zo de omzet per m² te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de aankoopbeslissingen gebeurt op de winkelvloer.

apotheekinrichting

Verkrijgbaar als app of pocket guide

Magistral

Magistral bundelt gevalideerde evidence based magistrale formules uit erkende bronnen (FNA, TMF en NF) aangevuld met frequent voorgeschreven formules. Een mooi naslagwerkje, opgesteld in samenspraak met apothekers én artsen, met de belangrijkste informatie rond het voorschrijven van een magistrale bereiding, terugbetalingsmodaliteiten, houdbaarheid...  

Magistral - Pocketguide of app

Zelfevaluatie en externe audits

Kwaliteitsvolle officinale praktijken

​Sinds de invoering van de kwaliteitswet (KB van 20 juli 2023) beschikt ons land over een wettelijk kader om de kwaliteit en de veiligheid van de dienstverlening door alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, met inbegrip van de apothekers, te waarborgen​.

externe audit