Antwerpen Zuid

2020 Kiel
2610 Wilrijk
2660 Hoboken

De Antwerpse eerstelijnszones staan voor kwaliteitsvolle en toegankelijk zorg en ondersteuning voor alle inwoners.
We stimuleren formele zorg, informele zorg en welzijn om elkaar te leren kennen en over de beroepsgroepen heen samen te werken.

Verantwoordelijken ELZ

Ilse Smets

Apr. Ilse Smets

Beheerder doctolib Siilo groepen, coördinator MFO
Céline Lacroix

Apr. Céline Lacroix

Beheerder ELZ
Kris Deckers

Apr. Kris Deckers

Beheerder doctolib Siilo groepen en coördinator MFO