Antwerpen Oost

2100 Deurne
2140 Borgerhout
2160 Wommelgem

De Antwerpse eerstelijnszones staan voor kwaliteitsvolle en toegankelijk zorg en ondersteuning voor alle inwoners.
We stimuleren formele zorg, informele zorg en welzijn om elkaar te leren kennen en over de beroepsgroepen heen samen te werken.

Verantwoordelijke ELZ

Valérie Fockaert

Apr. Valérie Fockaert

Bestuurslid 'Cluster gezondheid'