Griepprik redt ook levens (persbericht)

De Vlaamse huisapothekers hebben dit griepseizoen al meer dan 1,3 miljoen griepvaccins afgeleverd aan patiënten. Dat is ongeveer 16% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Lees meer …

Bericht van VAN over vaccinatiecentra en satellietapotheken ...

De vaccinatiecentra zullen niet sluiten op 15 oktober. Dit omdat de 85-plussers binnenkort een derde prik krijgen. De uitnodigingen hiervoor worden momenteel verstuurd.

Sector in de kijker

In het VRT-programma 'De Markt' ging het vorige zaterdag 12 oktober over de internetapotheek. Ook VAN kreeg een forum.

Vijfde VAN Top

Op zaterdag 30 november 2019 vindt de 5e Top van de Vlaamse Apotheker plaats. Collega Erik Lebacq legt uit waarom hij ingeschreven is.

VAN & OPHACO ondertekenen samenwerkingsverband

Lokale verankering van de apothekers is belangrijk voor een duurzame, buurtgerichte zorg. Met één stem naar de Vlaamse Overheid.

#blauwe apotheek

VAN en Stop Darmkanker lanceren opnieuw een oproep naar de Vlaamse apotheken om in de maand maart hun apotheek in het blauw te kleuren. Lees meer over het materiaal dat je kan bestellen …

Gezondheidskompas

Het gezondheidskompas is een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl.
Lees meer ...

Verslag VAN Top

Heel wat mooi volk op de 4e VAN Top: dankzij deze formule een ‘echt’ netwerkevent’ tussen apothekers, partners uit de industrie, politici en beleidsmakers. Lees hier het uitgebreide verslag …

Infoavond met prof. Distelmans

Op maandag 5 februari komt professor dr. Wim Distelmans meer toelichting geven rond de nieuwe LEIFplanbrochure, palliatieve zorg en het levenseinde. Een initiatief van VAN en KAVA

Pagina's