De verplichte opleiding ‘Hernieuwing Vaccinatie’ krijgt stilaan vorm. Meer zelfs, je kan vanaf 9 februari 2024 inschrijven voor het volledige programma.

Helemaal conform het KB van 11 maart 2022 bestaat de opleiding uit minstens 8 verplichte lesuren waarvan 3 uren praktijk en minstens 5 uren theorie. Dit wordt nog aangevuld met enkele niet-verplichte maar wel hoogst interessante onderwerpen. De facultatieve lessen zal je apart in het programma kunnen terugvinden.

Surf naar www.ipsa.be en kies voor 'Hernieuwing vaccinatie' of bekijk de
PDF-pictogram brochure die IPSA opstelde.